Abschnitt: 1 S1554: Kubel, Störgel
S1555: Störgel, Nordmüli
S1556: Nordmüli, 1.035 Haggenbrücke