Abschnitt: 1 S789: 6.635 Berschis, 6.636 Pluder
Abschnitt: 2 S790: 6.633 Sägebrücke, 6.634 am Bach, St. Georgen
Abschnitt: 3 Bergweg S791: 6.649 Trosboden, 6.637 Alphütte Schwamm, 6.670 Schröterchopf
S792: 6.637 Alphütte Schwamm, 6.655 Grüebenhütte