Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L9.501 Ebnat-Kappel
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S1584: 9.556 Kappel Kirche, Schmittli, Gde.Grenze
Abschnitt: 2 S1583: 9.541 [24] Brandholzbrücke, 9.527 Wintersberg Schulhaus
Abschnitt: 3 S1585: 9.539 Forrersschopf, 10.459 Scherb, Rigelschwendi, Gde.Grenze
Abschnitt: 4 Bergweg S1586: 9.507 [24] Thurau-Mettlen, 9.509 [48] Stotzweid
L9.502 Elisalp - Bütz
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 Bergweg S1593: 9.557 Bremacher Höchi N, 9.544 Bütz Ost
S1594: 9.546 Bütz Ost, 9.545 [48] Bütz Süd
Abschnitt: 2 Bergweg S1595: 9.549 [48] Bütz südl. Alphütte, 9.550 Kalttal
Abschnitt: 3 S1592: 9.519 [48] Elisalphütten, 9.550 Kalttal, 9.951 Einstieg Speerwand
L9.503 Thurau - Ell
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S1587: 9.512 Thurau, 9.369 Ell
Abschnitt: 2 S1886: 9.503 Müslen, 9.505 Oberhüttenbüel
L9.504 Steintal
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S1590: 9.514 Rüti, 9.515 Steintal, 9.516 Vorder Allmen, oberhalb, 9.533 Zuu
S1591: 9.515 Steintal, 9.532 Zuu Pkt 896, 9.533 Zuu, 9.521 [48] Elisalp
Abschnitt: 2 S1596: 9.553 Buechschlittli, 9.516 Vorder Allmen, oberhalb
S1597: 9.532 Zuu Pkt 896, Hotteienwald, Gde.Grenze