Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.601 Walenstadt - Walenstadtberg
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S777: 6.608 [934] Walenstadt Kaserne, 6.616 Untersäss, 6.619 [936] unter Post Walenstadtberg
S778: 6.616 Untersäss, 6.617 [936] Feld
Abschnitt: 2 S779: 6.612 Maisbärg, 6.613 [936] Bergwald Strassengabelung, 6.618 [936] Bergwald, 6.656 [936] Tringen
Abschnitt: 3 S780: 6.631 [936] Walenstadtberg Ost, 6.612 Maisbärg, 6.646 Schwaldis
Abschnitt: 4 Alpinweg S781: 6.614 [936] Hochrugg, 6.629 [936] Tschingla West
Abschnitt: 5 Bergweg S782: 6.628 Calanda Pkt 1543, 6.621 Chammsässli
L6.602 Tscherlach - Lüsis
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 Bergweg S783: 6.672 Vergodaweg, 6.652 Berschner Ahoren
Abschnitt: 2 S784: 6.602 Friedensbrunnen, 6.675 Hasenberg
Abschnitt: 3 S785: 6.623 Tscherlach, 6.674 Rüti
Abschnitt: 4 S786: 6.686 Brüsnerholz, 6.658 Casälla, 6.685 Gräpplig
Abschnitt: 5 Bergweg S787: 6.658 Casälla, 6.651 Verachta, 6.657 Bruch
S788: 6.651 Verachta, 6.650 Gaplärawald
L6.603 Berschis - Berschneralp
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S789: 6.635 Berschis, 6.636 Pluder
Abschnitt: 2 S790: 6.633 Sägebrücke, 6.634 am Bach, St. Georgen
Abschnitt: 3 Bergweg S791: 6.649 Trosboden, 6.637 Alphütte Schwamm, 6.670 Schröterchopf
S792: 6.637 Alphütte Schwamm, 6.655 Grüebenhütte