Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
K11.07 Chrüzegg
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 2 S889: 11.226 Vettigen, 11.271 Jonenholz Süd, 11.223 Jonenholz, 11.219 Libingen Süd, 11.220 Libingen