Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
K6.27 Foopass
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 2 Bergweg S1318: 6.462 [1] bei der Wasserfassung, 6.461 [1] Walabütz Untersäss, 6.456 [1][73] Alp Foo, 6.488 [1][73] Foopass