Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
K6.59 Mols - Unterterzen - Oberterzen
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S706: 6.756 Mols, 6.784 Unterterzen Bhf, 6.755 Bahnunterführung Freieck, 6.754 Unterterzen, 6.722 [68] Tobel Chammbach-Brücke
Abschnitt: 2 S707: 6.727 [68] Oberterzen, 6.787 [68] Camping Oberterzen, Eingang, 6.750 [68] Absperrkette Scheibenstand, 6.776 [68] Sitenwald, 6.777 [68] Oberholz
Abschnitt: 3 S708: 6.777 [68] Oberholz, 6.795 oberhalb Nejenberg, 6.779 Nejenberg, 6.778 im Tal unterhalb Weiher, 6.757 Rest.Sonne Mols Unterführung, 6.756 Mols
Abschnitt: 4 S810: 6.721 [68] Boden Oberterzen, 6.778 im Tal unterhalb Weiher