Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
K6.73 Schwaldis Alp - Säls - Gocht - Quinten
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 Bergweg S755: 6.646 Schwaldis, 6.738 Säls, 6.735 Bidem, 6.734 [68] Brüggli ob Quinten, 6.733 [68][934] Quinten