Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
K8.12 Rieden - Regelstein - Uetliburg
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S2100: 7.501 Rieden, 7.521 Bergli, 7.524 Wielesch E, 7.502 Wielesch, 7.515 [48] Breitenau, 9.511 [48] Oberbächen
Abschnitt: 2 S2101: 9.511 [48] Oberbächen, 7.515 [48] Breitenau, 7.519 [48] Spitzmoos, 8.009 [48] Dürrtann, 8.051 [48] Regelstein
Abschnitt: 3 S2102: 8.051 [48] Regelstein, 8.048 [48] Regelstein W, 8.039 Egg E, 8.010 Egg
S2103: 8.010 Egg, 8.018 Axerberg, 8.017 Churzschwändi, 8.011 Rittmarren
Abschnitt: 4 S2104: 8.011 Rittmarren, 8.012 Chamm, 8.044 Stumpenberg S, 8.024 Üetliburg Talstation