Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
K9.07 Neuenalp
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S989: 9.180 [24][971] Dörfli Alt.StJohann, 9.181 Hinterberg, 9.711 Unterschwendi, 9.200 Oberstofel
S990: 9.200 Oberstofel, 9.739 Risi, 9.185 Scharten, 9.182 Boden, 9.181 Hinterberg