Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L3.401 Berneck
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 2 S300: 3.401 [86] Berneck, 3.431 [86] Schlifi, 3.414 Ober Rüden, 3.444 Tigelberg, 3.439 Frauenholz E, 3.420 Taa