Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L5.401 Sevelen Tal /untere Bergwege
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S1183: 5.401 [1] Sevelen Dorf, 5.435 Chessiweg
Abschnitt: 2 S1184: 5.402 Glatt, 5.439 Rans, 5.314 Räfis
S1185: 5.439 Rans, 5.408 Pkt 581 Valcupp, 5.412 Steig, 5.414 Stoggen
Abschnitt: 3 Bergweg S1435: 5.569 Schaner Berg, 5.530 Stofel
Abschnitt: 4 S1188: 5.412 Steig, 5.411 Birentobel
Abschnitt: 5 S1187: 5.417 [86] Haslen-Rank, 5.429 Plätsch, 5.569 Schaner Berg, 5.530 Stofel