Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.303 Pfäfers - Vättis
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S1387: 6.395 Schüelen, 6.396 Waldafan
S1388: 6.397 obere Chrüzbachbrücke, 6.399 Vättis, 6.365 Gauis
Abschnitt: 2 Bergweg S1382: 6.356 Läuibach / Mapragg, 6.371 Langwies/Läui, 6.330 Rueboden, 6.363 Grasplon
Abschnitt: 3 Bergweg S1385: 6.363 Grasplon, 6.392 Tritt
S1386: 6.392 Tritt, 6.391 Kalkofen
S1399: 6.392 Tritt, 6.327v Muntaluna
Abschnitt: 4 Alpinweg S1393: 6.369 Abzweiger Löser, 6.390 Haldensteiner Calanda Abzw