Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.504 Flums-Grossberg (Alpgebiet)
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 3 Bergweg S768: 6.523 Ochsenälpli, 6.563 Fursch, 6.593 Calans