Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.504 Flums-Grossberg (Alpgebiet)
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 4 Bergweg S770: 6.582 Rinderfans, 6.583 Schaffanshüttli, 6.534 [73] Fansfurggla