Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.601 Walenstadt - Walenstadtberg
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S777: 6.608 [934] Walenstadt Kaserne, 6.616 Untersäss, 6.619 [936] unter Post Walenstadtberg
S778: 6.616 Untersäss, 6.617 [936] Feld
Abschnitt: 2 S779: 6.612 Maisbärg, 6.613 [936] Bergwald Strassengabelung, 6.618 [936] Bergwald, 6.656 [936] Tringen
Abschnitt: 3 S780: 6.631 [936] Walenstadtberg Ost, 6.612 Maisbärg, 6.646 Schwaldis
Abschnitt: 4 Alpinweg S781: 6.614 [936] Hochrugg, 6.629 [936] Tschingla West
Abschnitt: 5 Bergweg S782: 6.628 Calanda Pkt 1543, 6.621 Chammsässli