Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.702 Seeben - Flumserberg
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 Bergweg S801: 6.719 Tobelwald, 6.765 [932] Mütschüel
Abschnitt: 2 Bergweg S802: 6.708 [933] Mornen, 6.771 Alp Erdis, 6.770 Abedweid
Abschnitt: 3 Bergweg S803: 6.790 [932] Mütschüeler Bütz, 6.771 Alp Erdis