Farbschema:  

Wanderweg / Bergweg
Wanderwege
Bergwege
Alpinwege
Nicht in Auswahl
Kantonal / Lokal
Kantonale Wege
Lokale Wege
Nicht in Auswahl
gestrichelt: Bergweg oder Pendenz
gepunktet: Alpinweg oder Korrektur
Wegweiser
Wegweiser
Nicht in Auswahl
Virtuell
L6.704 Quarten - Oberterzen
Auftrag auf Karte anzeigen   Auftragsansicht
Abschnitt: 1 S807: 6.727 [68] Oberterzen, 6.780 Biederen, 6.773 Solenhüttli
Abschnitt: 2 S808: 6.751 Rotsand E, 6.725 Bei der Kirche in Quart
Abschnitt: 3 S809: 6.723 Säge Quarten, 6.772 Neubruch, 6.775 Neubruchwald, 6.716 Vorderschwendi
Abschnitt: 5 S811: 6.776 [68] Sitenwald, 6.779 Nejenberg